English
|

BORANG ADUAN

ARAHAN / NOTA
1)
* WAJIB isi semua maklumat Bertanda.

MAKLUMAT ADUAN
KATEGORI ADUAN
*
DOKUMEN SOKONGAN
ADUAN
*
ULASAN ADUAN
*

MAKLUMAT PENGADU
KATEGORI PENGADU
E-MAIL
Cth: abc@unisza.edu.my
NO. KAD PENGENALAN
Cth : 123456119876
JANTINA
NAMA
UMUR
ALAMAT
NO. TELEFON BIMBIT
POSKOD
NO.TELEFON
DAERAH
WARGANEGARA
NEGERI